Privacy disclaimer

De gegevens die je als bezoeker aan Eindhoven Museum via deze website hebt verstrekt, worden door ons vertrouwelijk behandeld, conform de bepalingen in de Wet bescherming persoonsgegevens. Je persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt, verkocht of verhuurd.

Verzamelde gegevens

Eindhoven Museum verzamelt uitsluitend persoonsgegevens indien je daar zelf voor hebt gekozen door een formulier op onze website in te vullen. Eindhoven Museum gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

  • Het verlenen en verbeteren van onze diensten en producten.
  • Informeren over producten en diensten van Eindhoven Museum en Genneper Parken.
  • Het opnemen van je gegevens voor sollicitatiedoeleinden, indien van toepassing.

Minderjarigen

Als je jonger bent dan 16 jaar, heb je toestemming nodig van je ouders om je persoonsgegevens te verstrekken aan Eindhoven Museum. Als je jonger bent dan 16 jaar, kunnen je ouders ook altijd de gegevens die je aan ons hebt verstrekt wijzigen of verwijderen.

Kennisneming, verbetering en blokkering van je gegevens

Als je wilt weten welke gegevens Eindhoven Museum over je heeft vastgelegd en waarvoor deze worden gebruikt, dan kun je hierover informatie opvragen door een e-mail te sturen naar: genneperparken@eindhoven.nl. Via dit e-mailadres kun je ook een verzoek om verbetering of verwijdering van je persoonsgegevens indienen.

Wijzigingen

Deze privacy verklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzingen worden bekendgemaakt op deze pagina. Eindhoven Museum adviseert je regelmatig op deze pagina te kijken of er iets is aangepast.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de Wet bescherming persoonsgegevens, kijk op www.cbpweb.nl.

Feedback